Egyptien > grammaireverbe > formes arabe

Il existe en égyptien des formes verbales dérivées de la premičre forme du verbe, la plus simple. Pour le verbe trilitčre, 9 sont couramment employées, numérotées de 2 ŕ 10, la forme simple étant la premičre forme. Pour le verbe quadrilitčre, il existe seulement une forme 2, en plus de la forme simple. Pour toutes les formes, la conjugaison se fait avec les męmes préfixes et suffixes qu'ŕ la forme simple. 
Pour une racine, on trouve généralement la forme simple et quelques formes dérivées, mais parfois il n'y a pas de forme simple usitée. Il y a généralement un lien entre le sens de la forme simple et celui de ses formes dérivées, mais il peut ętre trčs éloigné, voire non apparent.

Formes du verbe régulier
trilitčre et quadrilitčre
Formes maSdar P. actif P. passif impératif vi inaccompli va accompli traduction
Forme 01 fâteH - فاتِح maftűH - مَفْتوح éftaH - افْتَح a - ـَ yéftaH - يِفْتَح a - ـَ fátaH - فَتَح ouvrir
Tâleb - طالِب maTlűb - مَطْلوب óTlob - اطْلُب o - ـُ yóTlob - يِطْلُب a - ـَ Tálab - طَلَب demander
kâteb - كاتِب maktűb - مَكْتوب ékteb - اكْتِب e - ـِ yékteb - يِكْتِب a - ـَ kátab - كَتَب écrire
šâreb - شارِب mašrűb - مَشْروب éšrab - اشْرَب a - ـَ yéšrab - يِشْرَب e - ـِ šéreb - شِرِب boire
sâken - ساكِن maskűn - مَسْكون óskon - اسْكُن o - ـُ yóskon - يِسْكُن e - ـِ séken - سِكِن habiter
lâbes - لابِس malbűs - مَلْبوس élbes - الْبِس e - ـِ yélbes - يِلْبِس e - ـِ lébes - لِبِس porter (vętement)
Forme 02 tanDîf - تَنظيف menáDDaf - مِنَظَّف náDDaf - نَظَّف a - ـَ yenáDDaf - يِنَظَّف a - ـَ náDDaf - نَظَّف nettoyer
taklîm - تَكليم mekállem - مِكَلِّم kállem - كَلِّم e - ـِ yekállem - يِكَلِّم e - ـِ kállem - كَلِّم parler ŕ
Forme 03 mesáfra - مِسافْرة mesâfer - مِسافِر sâfer - سافِر e - ـِ yesâfer - يِسافِر e - ـِ sâfer - سافِر voyager
Forme 04 'intâg - إنْتاج mónteg - مُنْتِج móntag - مُنْتَج énteg - انْتِج e - ـِ yénteg - يِنْتِج a - ـَ 'ántag - أنْتَج produire
Forme 05 metnáDDaf - مِتنَظَّف etnáDDaf - اتِنَظَّف a - ـَ yetnáDDaf - يتِنَظَّف a - ـَ etnáDDaf - اتنَظَّف se nettoyer
metkállem - مِتكَلِّم etkállem - اتكَلِّم e - ـِ yetkállem - يِتكَلِّم e - ـِ etkállem - اتكَلِّم parler
Forme 06 metZâher - مِتظاهِر etZâher - اتْظاهِر e - ـِ yetZâher - يِتْظاهِر e - ـِ etZâher - اتْظاهِر manifester
Forme 07 n enbesâT - انْبِساط menbéseT - مِنْبِسِط enbéseT - انْبِسِط e - ـِ yenbéseT - يِنْبِسِط a - ـَ enbásaT - انْبَسَط s'amuser
Forme 07 t etdehâš - اتْدِهاش metdéheš - مِتْدَهِش etdéheš - اتْدِهِش e - ـِ yetdéheš - يِتْدِهِش a - ـَ etdáhaš - اتْدَهَش ętre étonné
Forme 08 ektešâf - اكْتِشاف mektéšef - مِكْتِشِف moktášaf - مُكْتَشَف ektéšef - اكْتِشِف e - ـِ yektéšef - يِكْتِشِف a - ـَ ektášaf - اكْتَشَف découvrir
Forme 09 eSferâr - اِصْفِرار meSférr - مِصْفِرّ eSférr - اصْفِرّ e - ـِ yeSférr - يِصْفِرّ a - ـَ eSfárr - اصْفَرّ jaunir
Forme 10 istimtâ3 - اسْتِمْتاع mestámta3 - مِسْتَمْتَع estámta3 - اسْتَمْتَع a - ـَ yestámta3 - يِسْتَمْتَع a - ـَ estámta3 - اسْتَمْتَع apprécier
isti3mâl - اسْتِعْمال mestá3mel - مِسْتَعْمِل mostá3mal - مُسْتَعْمَ está3mel - اسْتَعْمِل e - ـِ yestá3mel - يِسْتَعْمِل e - ـِ está3mel - اسْتَعْمِل utiliser
Forme 10 + 2 mesteráyyaH - مِسْتِرَيَّح esteráyyaH - اسْتِرَيَّح a - ـَ yesteráyyaH - يِسْتِرَيَّح a - ـَ esteráyyaH - اسْتِرَيَّح se reposer
meste'ákked - مِسْتِأَكِّد este'ákked - اسْتِأَكِّد e - ـِ yeste'ákked - يِسْتِأَكِّد e - ـِ este'ákked - اسْتِأَكِّد ętre certain de
Forme 10 + 3 estebârek - اسْتِبارِك estebârek - اسْتِبارِك e - ـِ estebârek - اسْتِبارِك e - ـِ estebârek - اسْتِبارِك recevoir une bénédiction
Quadilitčres - 1 sáyTar - سَيْطَر a - ـَ yesáyTar - يِسَيْطَر a - ـَ sáyTar - سَيْطَر dominer
zálzel - ازَلْزِل e - ـِ yezálzel - يِزَلْزِل e - ـِ zálzel - زَلْزِل trembler
Quadilitčres - 2 etsáyTar - اتْسَيْطَر a - ـَ yetsáyTar - يِتْسَيْطَر a - ـَ etsáyTar - اتْسَيْطَر dominer
etzálzel - اتْزَلْزِل e - ـِ yetzálzel - يِتْزَلْزِل e - ـِ etzálzel - اتْزَلْزِل ętre secoué

Accompli (actif) des verbes réguliers et irréguliersForme 1Forme 2Forme 3Forme 4Forme 5Forme 6Forme 7 nForme 7 tForme 8Forme 9Forme 10Forme 10 + 2Forme 10 + 3
Réguliera - ـَfátaH - فَتَحnáDDaf - نَظَّفsâfer - سافِر'ántag - أنْتَجetnáDDaf - اتنَظَّفetZâher - اتْظاهِرenbásaT - انْبَسَطetdáhaš - اتْدَهَشektášaf - اكْتَشَفeSfárr - اصْفَرّestámta3 - اسْتَمْتَعesteráyyaH - اسْتِرَيَّحestebârek - اسْتِبارِك
e - ـِšéreb - شِرِبkállem - كَلِّمetkállem - اتكَلِّمestá3mel - اسْتَعْمِلeste'ákked - اسْتِأَكِّد
Sourda - ـَHaTT - حَطّqárrar - قَرَّر'a3ádd - أعَدّetqárrar - اتْقَرَّرenDámm - انْضَمّetláff - اتْلَفّehtámm - اهتَمّestaġáll - اسْتَغَلّ
e - ـِHabb - حَبّgádded - جَدِّدetgádded - اتْجَدِّدestaHáqq - اسْتَحَقّ
Assimiléa - ـَwága3 - وَجَعwálla3 - وَلَّعwâfeq - وافِقetwálad - اتوَلَدettáSal - اتَّصَل
e - ـِwéSel - وِصِلwáHHed - وَحِّد
Concaveqâl - قال'asâr - أثارenHâz - اِنْحازetġâZ - اِتْغاظeHtâg - اِحْتاجestafâd - اِسْتَفاد
Défectueuxbána - بَنىwárra - وَرّىlâqa - لاقى'álġa - ألغىetbánna - اتْبَنّىetlâqa - اتلاقىenHána - انْحَنىetnása - اتْنَسىeštáRa - اشْتَرىestád3a - اسْتَدْعىestaxábba - اسْتَخَبّى
mála - مَلى
está3na - اسْتَعْنى